Onderhoud begeleiding

Om uw liftinstallatie in optimale staat te houden terwijl u totale controle heeft over de kwaliteit én uw financiën, hebben wij een persoonlijke en prestatiegerelateerde onderhoudsbegeleiding ontwikkeld.

Uw beleids- en kwaliteitswensen zijn uitgangspunten voor de wijze waarop er preventief, correctief en planmatig onderhoud wordt uitgevoerd voor uw liftinstallatie(s). Hierdoor hebt u een helder overzicht op de conditie van de installatie(s). Tevens bepaalt u aan de hand van onze inspectiebevindingen en de daaraan gekoppelde 10-jarenbegrotingen of er wellicht onderdelen moeten worden vervangen. 

Besparing

Ook de volgorde van en/of gelijktijdige vervanging van onderdelen geven wij aan in onze meerjarenprognoses, zodat een maximaal economische prestatie wordt verkregen. Hierdoor bespaart u tot wel 30%! Tevens wordt de overlast voor liftgebruikers beperkt aangezien er niet ieder jaar planmatig onderhoud wordt gepleegd.

Bovendien valt de controle van de ingediende storingsfacturen en het verwerken van de opmerkingen van de keuringsinstantie en de liftaannemer binnen ons beheer. De resultaten zullen met u en de liftaannemer in een periodiek overleg worden besproken.

Planmatig onderhoud

In aanvulling op het liftonderhoudbeheer kunnen wij tevens aanvraag doen voor planmatig onderhoud. Afhankelijk van de grote van de activiteiten stellen wij een werkomschrijving op of vatten we het geheel samen in een bestek die we bij meerdere liftaannemers aanvragen. (Advies modernisering)

Aanmelden

Login Transplan