Advies nieuwbouw

Voor nieuwbouw zijn verscheidene standaard liften op de markt verkrijgbaar. Echter wordt hierbij veelal geheel of gedeeltelijk voorbijgegaan aan uw uitgangspunten betreffende de functionaliteit, gebruikers- en onderhoudseisen. Vaak wordt er een keus gemaakt op esthetische criteria, waardoor u later tijdens de exploitatie tegen diverse beheersproblemen aanloopt.

Overzichtelijke langetermijnkosten

Om duidelijkheid te verkrijgen in de totale kosten van de lift gedurende de volledige levensduur kunnen wij een programma van eisen (PVE) opstellen waarin de gewenste kwaliteit, uw algemene wensen en uitgangspunten worden omschreven. Het PVE kan vervolgens als basis worden gebruikt bij de architectonische ontwikkeling van uw project. Aan de hand van het voorontwerp kan een bestek worden opgesteld waarin de specifieke wensen en eisen worden opgenomen.

Voordeliger en efficienter

De ervaring van onze opdrachtgevers leert dat door deze wijze van bouwen een betere liftinstallatie wordt verkregen die in de exploitatiefase zowel economisch voordeliger is, als technisch aangepast aan het gebruik.

Ten slotte...

 Samengevat bieden wij de volgende diensten aan:

  • het opstellen van een PVE
  • het schrijven van een bestek
  • het begeleiden van de werkzaamheden
  • het opleveren van de werkzaamheden geheel conform uw eisen en beleid

Aanmelden

Login Transplan