Samenwerking Donken Liftadvies B.V. en CTConsultancy B.V.

Vanaf 2006 is er een intensieve samenwerking tussen CTConsultancy B.V. en Donken liftadvies B.V. ontstaan. Dit heeft in 2007 geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij kennis en ervaring onderling wordt uitgewisseld en continuïteit voor ieder en gezamenlijke relaties wordt gewaarborgd. Op basis daarvan is een software programma (Web applicatie) “Trans•Plan©” ontwikkeld.

Transplan is een beheersmanagementsysteem waarin inventarisatie, inspectie en meerjarenprognose, keuringen en projectfinanciën bv bij planmatig onderhoud 24 uur online is te raadplegen. Ook keuringsrapporten worden hier opgeslagen en zijn elk moment in te zien.

Het programma is dynamisch en zal continue worden verbeterd en nieuwe diensten worden geïmplementeerd. Met inzet van andere collega’s vormen CTC en DLA een team wat snel en efficiënt samenwerkt waardoor kwaliteit, beschikbaarheid en functionaliteit gewaarborgd is. Het team heeft een frisse kijk op de hedendaagse onderhoudsmethodiek en kan deze op passende wijze voor elke eigenaar van transportinstallaties toepassen.

 

Aanmelden

Login Transplan